Alçı ve OSB levhaların duvara yapıştırılması

Alçı ve OSB levhalar sıklıkla daha düzgün ve stabil bir son kat oluşturmak için kullanılır. Tytan 60 Saniye, yapı levhalarının iç mekanlarda mekanik sabitlenmeden en hızlı ve en kolay yapılmasına imkan veren mükemmel bir yapıştırıcı köpüktür.

Öncelikle, yapıştırılacak yüzeylerin düzgün olduğundan emin olunuz. Sağlam ve kalıcı bir birleşme için yüzey hazırlama talimatlarını izleyiniz.

Levhanın çevresi boyunca 2-3 cm çapındaki yapıştırıcı köpüğü uygulayınız.

Levhanın bir köşesinden diğer köşesine zikzak şekline köpük uygulayınız. Levha yüzeye yapıştırıldıktan sonra köpüğün dışarı taşmaması için kenardan 4 cm uzakta olmasına dikkat ediniz.

Yapıştırıcı uygulandıktan sonra 60 saniye bekleyiniz.

Levhayı kaldırınız ve duvara doğru bastırınız.

Levhayı düzeltmek için su terazisi kullanınız. Duvar ile levha arasındaki boşluğun 1 cm’den fazla olmadığına emin olunuz; aksi halde yapıştırıcı bir miktar genleşebilir. İlk levhada kürleşme devam ederken diğer levhaya aynı şekilde yapıştırıcı köpüğü uygulayınız ve duvara sabitleyiniz.

1 adet ürünün verimi
Malzeme Malzemenin
ebatları
(uzunluk ve
genişlik),
mm
Tavsiye
edilen
köpük
çapı, mm       
Tytan Professional
60 Saniye
TABANCALI 750 ml
Tytan Professional
60 Saniye
PİPETLİ 750 ml
Tytan Professional
60 Saniye
PİPETLİ 300 ml
Alçı Levha / OSB 1200 х 2500 20 10 m² 7,5 m² 3,6 m²

Duvar örme işleri

Tytan 60 Saniye dekoratif duvar veya büyük metrajlı ara bölme duvar işleri için mükemmel bir yapıştırıcıdır. Tytan 60 Saniye yalnızca kalibre edilmiş (geometrisi düzgün) malzemelerle duvar örmek için kullanılabilir. Bu tip geometrideki en fazla kullanılan malzemeler gazbeton ve delikli kalibre kil tuğlalardır.

İlk sırayı Tytan 60 Saniye ile uygulamaya başlamadan önce yapıştırılacak yüzeylerin düzgün olduğuna emin olunuz. Sağlam ve kalıcı bir birleşme için yüzey hazırlama talimatlarını izleyiniz. Oluşturulacak duvarın çok iyi bir düzgünlükte olması için ilk sırayı çimento esaslı yapıştırıcı kullanarak oluşturunuz.

Yapıştırıcı köpük bloğunu üstüne uygulanmalıdır. Yatay ve düşey bağlantılar oluşturmak için yapıştırıcı köpüğü çizgi halinde uygulayınız.

İPUCU! Öncelikle, oluşturulucak duvarların metrajını çıkartıp blokların nasıl yerleşeceğini tayin ediniz. Her bir bloğun konumunu belirleyebilmek için köşeden köşeye ip çekiniz. Bloklarla düzgün bir duvar oluşması için su terazisi kullanınız.

Genişliği 15 cm’den daha dar bloklar için bir sıra yapıştırıcı köpüğü, bloğun ortasından ve blok boyunca uygulayınız. 15 cm’den daha geniş bloklar için iki sıra yapıştırıcı köpük uygulayınız . Yapıştırıcı köpüklerin kenardan 4-5 cm uzakta olduğuna emin olunuz.

60 Saniye ürününün, taşıyıcı olmayan binanın iç bölme duvarları ve küçük ölçekli duvar örme işleri için uygun olduğunu lütfen unutmayınız. Dış bölme duvarlar veya yük taşıyan duvarlar için bir çözüm aradığınızda lütfen sertifikalı bir çözüm olan ” Tytan Professional Bricklaying” ürününe başvurunuz.

2-3 bloktan fazlası için yapıştırıcı köpük uygulamayınız. Uygulamadan sonra 1 dakika içinde bloğu düzeltebilirsiniz. Tytan 60 Saniye çok hızlı kürlendiği için blokları hızlıca nihai konumuna göre yerleştirdiğinizden emin olunuz. İlk sıradaki blokları yerleştirdikten sonra hemen diğer sıraya geçebilirsiniz.

İPUCU! Duvar, tıpkı çimento easaslı yapıştırıcılarda olduğu gibi nihai mukavemetine 24 saat sonra ulaşacaktır. Dış duvarın ve ara bölme duvarın birleştiği yerlerde Tytan 60 Saniye kullanarak daha sağlam bir duvar oluşturulabilir.

1 adet ürünün verimi
Malzeme Malzemenin
boyutları (uzunluk,
yükseklik ve
kalınlık), mm
Tavsiye
edilen
köpük
çapı, mm
Tytan Professional
60 Saniye
TABANCALI 750 ml
Tytan Professional
60 Saniye
PİPETLİ 750 ml
Tytan Professional
60 Saniye
PİPETLİ 300 ml
Gazbeton ile ara bölme duvarlar 600 х 250 20 – 30 7 m² 5,2 m² 2,6 m²
Kalibre tuğla ile ara bölme duvarlar 600 х 250 50 – 60 3.5 m² 2.6 m² 1.30 m²

EPS ve alçıdan imal edilmiş hafi f dekoratif malzemeler

Tytan 60 Saniye, hafif ve ağır dekoratif malzemeleri düşey, yatay ve başüstü yüzeylere yapıştırmak için mükemmel bir seçimdir.

Öncelikle, yapıştırılacak yüzeylerin düzgün olduğundan emin olunuz. Sağlam ve kalıcı bir birleşme için yüzey hazırlama
talimatlarını izleyiniz. Her iki yüzey de hazır olduğunda dekoratif malzemeleri istenen konuma yerleştiriniz ve konumu belirleyiniz. Düzgün ve temiz bir uygulama için kurşun kalem kullanınız.

Öncelikle, yapıştırılacak yüzeylerin düzgün olduğundan emin olunuz. Sağlam ve kalıcı bir birleşme için yüzey hazırlama talimatlarını izleyiniz. Her iki yüzey de hazır olduğunda dekoratif malzemeleri istenen konuma yerleştiriniz ve konumu belirleyiniz. Düzgün ve temiz bir uygulama için kurşun kalem kullanınız.

Malzemeleri yapıştırmak için 60 saniye bekleyiniz. Daha ağır malzemeleri yapıştırmak isterseniz daha güçlü bir ilk tutunma olması için 90-120 saniye kadar bekleyiniz.

Malzemeleri yapıştırdıktan sonra bir kaç saniyeliğine hafifçe bastırınız ve bırakınız.

Süpürgelikler

Süpürgelik boyunca yapıştırıcı köpüğü uygulayınız. Duvardan ve zeminden fazla köpük taşmaması için yapıştırıcı köpüğü olabildiği kadar süpürgelik yüzeyinden uzağa uyguladığınızdan emin olunuz.

60 saniye bekleyiniz.

Süpürgeliği duvara monte ediniz.

İPUCU! Bütün duvarları dikkatlice ölçünüz. Odayı tamamlayacak kadar süpürgeliği kesiniz ve ayarlayınız. Köşe noktalarında azami dikkat gösteriniz. Tüm süpürgelikleri duvara doğru yerleştiriniz. Aşırı miktarda düzgün olmayan duvarlarda daha güçlü bir ilk tutunma için 90-120 saniye kadar bekleyiniz.

1 adet ürünün verimi
Malzeme Malzemenin
genişliği, mm
Tavsiye edilen
köpük çapı, mm
Tytan Professional
60 Saniye
TABANCALI 750 ml
Tytan Professional
60 Saniye
PİPETLİ 750 ml
Tytan Professional
60 Saniye
PİPETLİ 300 ml
Süpürgelik 40 – 70 10 80 metre 60 metre 30 metre
Süpürgelik 70 – 100 20 40 metre 30 metre 15 metre

Denizlikler

Tüm denizlikler için Tytan 60 Saniye ürününü kullanabilirsiniz. Öncelikle, yapıştırılacak yüzeylerin düzgün olduğuna emin olunuz. Sağlam ve kalıcı bir birleşme için yüzey hazırlama talimatlarını izleyiniz. Yapıştırıcı, denizlik yüzeyine veya denizliğin yapışacağı yüzeye uygulanabilir.

Dar denizlikler için 2-3 cm çapında ve geniş denizlikler için iki sıra yapıştırıcı uygulayınız. Yapıştırıcının taşmaması için her bir köpük şeridinin denizlik kenarından en az 4 cm uzakta olduğundan emin olunuz.

Yapıştırıcıyı uyguladıktan sonra kürleşme süresinin daha hızlı olması için 60- 120 saniye kadar bekleyiniz.

Denizliği, yüzeye yerleştiriniz. Taşan köpük yapıştırıcının genleşmesini önlemek için denizlik üzerine bir miktar ağırlık koyulması tavsiye edilmektedir.

24 saat sonra yapıştırıcı tam olarak kürleştikten sonra denizliği kullanabilirsiniz.

Metal profi lleri sabitlemek

Tytan 60 Saniye, duvar köşelerine metal profillerin uygulanmasında kullanılabilir. Bu işlem, alçı levha (kuru duvar) ile yapılan bölme duvarların oluşturulması sırasında oldukça kullanışlıdır. Öncelikle, yapıştırılacak yüzeylerin düzgün olduğundan emin olunuz. Sağlam ve kalıcı bir birleşme için yüzey hazırlama talimatlarını izleyiniz. Duvar köşesini ölçerek ihtiyacınız doğrultusunda profili ayarlayınız.

Metal profilin iç köşesi boyunca Tytan 60 Saniye’yi uygulayınız. Profil duvar köşesine tuturulduğunda her iki yüzeyini kaplayacak kadar yapıştırıcı uyguladığınıza emin olunuz.

İlk tutunmanın gerçekleşmesi için 60 Saniye kadar bekleyiniz ve profile dikkatlice duvar köşesine sabitleyiniz.

Profilden taşan yapıştırıcıyı 30 dakikadan daha kısa bir süre sonra kazıyabilirsiniz.